založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Druhy živností: Základní rozdělení

Druhy živností: Základní rozdělení

Než se po hlavě vrhnete do podnikatelského života, měli byste znát pár základních informací a faktů. Základním stavebním prvkem podnikání je správný druh živnosti. Živnost totiž není pouze jedna. Podle českého právního řádu existuje5 druhů živností. Každá je specifická něčím jiným, každá zahrnuje jinou oblast podnikání a ke každé se vztahují jiné podmínky k jejímu provozování. V tomto článku si tedy všech 5 druhů živností vyjmenujeme a popíšeme.

Základní rozdělení živností

Živnosti se v České republice dělí v základní rovině na dvě velké skupiny -živnosti koncesovanéa živnosti ohlašovací. Skupina živností ohlašovacích je obsáhlejšía dělí se ještě na další 3 druhy - živnosti řemeslné, vázané a volné. Celkem tedy máme pět skupin živností. Všechny si v tomto článku popíšeme.

 

Ohlašovací živnosti

Začneme největší a nejpočetnější skupinou živností, a těmi jsou živnosti ohlašovací. Do této skupiny patří jak živnosti, které můžete začít provozovat prakticky okamžitě, tak i na základě splnění určitých specifických podmínek. Základem u nich zůstává,nahlásit svou podnikatelskou činnost na živnostenském úřadu a získat tak živnostenské oprávnění.

Nemusíte, ale můžete mít speciální vzdělání, zkušenosti v oboru nebo výuční list. Nemusíte prakticky nic znát. Zkrátka je potřeba splnit všeobecné podmínky k provozování živnosti, vyplnit jednotný registrační formulář a zaplatit správní poplatek. Ohlašovací živnosti může provozovat prakticky každý, ale třeba i jen odborník. Pod ohlašovací živnosti spadajíživnosti řemeslné, vázané avolné.

Řemeslné živnosti

A nejprve začneme sživnostmi řemeslnými. Abyste mohli začít s řemeslnou živností, je třeba splnitzvláštní podmínky k provozování živnosti. U řemeslné živnosti totiž musíte prokázat, že máte vzdělání nebo praxi v příslušném oboru. Musíte doložit například doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v daném oboru, maturitní vysvědčení v daném oboru nebo diplom v daném oboru. Oproti živnostem koncesovaným však nepodléhají další regulaci ze strany státu a nevyžaduje se pro jejich získání povolení od veřejné správy.

 

Vázané živnosti

A ani u vázaných živnostíto není jiné. I u nich budete muset splnit zvláštní podmínky k provozování živnosti. Ovšem oproti živnostem řemeslným jsou podmínky pro získání živnostenského oprávnění uvedené vždy pro jednotlivé obory zvlášť. Než tedy vyrazíte na živnostenský úřad, pročtěte si zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde najdete veškeré potřebné informace.

Volné živnosti

Nejjednodušší je to u živností volných, které nevyžadují splnění žádných zvláštních podmínek. Nemusíte mít tedy žádné speciální vzdělání ani praxi v oboru. Nemusíte dokládat žádné vysvědčení ani diplom. Tuto živnost můžete začít provozovat prakticky ze dne na den.

Na zřízení živnosti je tedy živnost volná nejjednodušší a nejrychlejší. Pouze musíte splnit všeobecné podmínky k provozování živnosti, jako je věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, vyplnit jednotný registrační formulářa zaplatit správní poplatekve výši 1 000 Kč.

Koncesované živnosti

Poslední skupinou živností, kterou si v tomto článku popíšeme, jsouživnosti koncesované. Jedná se o typy živností, ke kterým potřebujete nějakou koncesinebolicenci, například výrobu a distribuci alkoholu, výrobu a prodej výbušnin nebo výrobu a zpracování pohonných hmot. Tyto živnosti podléhají silné regulaci ze strany státu a vyžaduje se pro jejich získání povolení od veřejné správy. I o těchto živnostech najdete veškeré detailní informace v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace