založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Jak si založit vlastní živnost?

Být „jen“ zaměstnancem není pro každého. Někdo zkrátka touží po vlastní svobodě, zodpovědnosti, strategii práce, a tak se osamostatní. Jak se i vy můžete osamostatnit? Jak si můžete založit svou vlastní živnost? V tomto článku vás celým procesem provedeme krok za krokem.

Podstata podnikání

Základní podstatou podnikání je obor, ve kterém budete chtít začít podnikat. Je zcela klíčové promyslet si, v jakém oboru chcete provozovat svou živnost, zda vás to uživí, zda máte šanci se prosadit a zda se vám to vůbec vyplatí.

V tomto článku to zní spíše jako filozofické otázky, ovšem je dobré si na to odpovědět. A to i v případě, že ještě sami netušíte, zda se vám na volné noze bude vůbec dařit. Zkrátka si promyslete rozličné scénáře, které mohou nastat a podle toho se rozhodněte.

Živnostenské oprávnění

Jakmile víte, v jakém oboru budete chtít podnikat, můžete se posunout k samotnému živnostenskému oprávnění. To je základním stavebním prvkem každé živnosti. Bez něj byste nemohli svou živnostenskou činnost vůbec vyhonávat. Jelikož ale víte, v jakém oboru budete chtít podnikat, můžete si bezpečně zjistit, jaké živnostenské oprávnění budete potřebovat.

Živnost totiž není jen jedna, ale hned 5 rozličných druhů živností - živnosti koncesované, ohlašovací, vázané, řemeslné a volné. A každá z těchto skupin má svá specifika. Podívejte se tedy do zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde zjistíte veškeré detailní informace k vaší živnosti.

Návštěva živnostenského úřadu

Jakmile víte, co všechno se k vaší živnosti pojí a co všechno budete muset pro získání živnostenského oprávnění předložit, můžete se vydat na živnostenský úřad v místě vašeho trvalého bydliště.

Zde vyplníte jednotný registrační formulář a doložité všechny potřebné dokumenty. Zároveň tak splníte hned několik povinností najednou. Ohlásíte tímto krokem svou živnost na živnostenském úřadu, registrujete se k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadu a k platbě sociálního pojištění.

Za zápis do živnostenského rejstříku zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč. Všechny zbylé úkony jsou zdarma.

Jaké podmínky je nutné splňovat?

Uvedli jsme si, že každá živnost je odlišná. S tím se pojí také rozličné podmínky, které k jejímu provozování budete muset splňovat. Například u živností řemeslných musíte prokázat, že máte vzdělání nebo praxi v příslušném oboru. Musíte doložit například doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v daném oboru, maturitní vysvědčení v daném oboru nebo diplom v daném oboru.

Naopak u živností koncesovaných budete ještě potřebovat získat koncesi nebo licenci, například k výrobě a distribuci alkoholu. Tyto konkrétní podmínky se dozvíte v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Ať už ovšem ohlašujete na živnostenském úřadu jakoukoliv živnost, v každém případě budete muset splnit všeobecné podmínky, jako je věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Živnostenské oprávnění máte. Co teď?

Úspěšně jste získali oprávnění k podnikatelské činnosti? Pak už vás bude čekat pouze jedna návštěva, a to do vaší zdravotní pojišťovny. Zde nejpozději do 8 dnů od získání živnostenského oprávnění nahlásíte tuto změnu a přihlásíte se k placení zdravotního pojištění jako podnikatel.

Tím veškeré papírování pro tuto chvíli končí. Všechna potřebná povolení máte a můžete tak začít se samotnou podnikatelskou činností. Další kroky jsou už pouze na vás.

 

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace