založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Jaké jsou statutární orgány obchodních společností?

Jaké jsou statutární orgány obchodních společností?

Všechny, i ty nejmenší firmy na světě musí mít své vedení a statutární orgány. Bez toho by nemohly příliš dobře fungovat. Firmy samy o sobě by totiž nejspíš příliš daleko nedošly. Pod pojmem „statutární orgány obchodní společnosti” si představte osobu či osoby, které rozhodují o zásadních věcech ve firmě, o jejím dalším působení a zastupují firmu navenek. Avšak u každého typu obchodní společnosti mají tyto statutární orgány trochu jinou podobu. V tomto článku si tedy popíšeme jednotlivé statutární orgány u různých druhů obchodních společností.

Statutární orgány u společnosti s ručením omezeným

Začneme nejoblíbenější a nejrozšířenější formou obchodní společnosti, a to společností s ručením omezeným. U té se setkáte se statutárním orgánem s názvem „jednatelé společnosti”.

Jednatelem společnosti může být buď jedna osoba fyzická osoba, anebo více fyzických osob najednou. Jednatelé společnosti zastupují firmu navenek, řídí činnost společnosti, plánují podnikatelské záměry a jsou zkrátka typickou podobou majitelů firmy.

Statutární orgány u akciové společnosti

U akciové společnosti je situace poněkud komplikovanější, neboť je zde ve vedení přítomno více osob. Akciová společnost má totiž ve svém čele představenstvo. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou a kontrolním orgánem její činnosti je dozorčí rada.

Valná hromada je shromáždění všech akcionářů, tedy jinak řečeno vlastník. Jedná se o nejvyšší orgán akciové společnosti.

Dozorčí rada dohlíží na působnost představenstva. U akciové společnosti se totiž obchoduje už od začátku s milióny korun, na které je potřeba dohlížet. Vedení společnosti, tedy představenstvo, si tak nemůže dělat, co se mu zlíbí.

Představenstvo kromě činností, které vykonávají i jednatelé s.r.o., předkládá také na valné hromadě účetní závěrku, dále má možnost svolat valnou hromadu a řídí se jejími pokyny.

Statutární orgány u veřejné obchodní společnosti

U veřejné obchodní společnosti je situace mnohem jednodušší. Statutárním orgánem totiž může být buď jeden, nebo všichni společníci. Záleží pouze na domluvě mezi společníky. Společníci řídí chod firmy, zastupují firmu navenek, hradí škody a závazky společnosti, plánují podnikatelské záměry a zajišťují vedení evidence a účetnictví.

Statutární orgány u komanditní společnosti

Také komanditní společnosti mají své statutární orgány. Jedná se o komanditisty a komplementáře.

Komanditisté mají v této firmě za úkol splatit svůj vklad a po splacení nemají vůči společnosti žádné další závazky. Komplementáři naproti tomu ručí za všechny závazky společnosti celým svým majetkem a zároveň také zastupují firmu navenek.

 

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace