založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Jaký je rozdíl mezi provozovnou a místem podnikání?

 

Nahlížíte pod pokličku podnikání? Chcete sami začít podnikat? Nebo si jen ze zvědavosti rozšiřujete obzory? Pak jste dozajista v některých textech narazili na pojmy jako „provozovna”, „místo podnikání” či „sídlo společnosti”. Jaký je mezi nimi rozdíl? Čím jsou tato místa specifická a co byste o nich měli vědět?

Definice provozovny

Provozovna je místem, kde je provozována podnikatelská činnost.Může to být celá řada míst, například kosmetický salon, pojízdný stánek, ordinace, restaurace, kadeřnictví nebo třeba vinárna. Provozoven je celá řada. Toto je jen drobný výčet, co všechno může být provozovnou.

Navíc počet provozoven pro jednu firmu není nijak omezen. Můžete mít tedy jednu společnost s ručením omezeným a v rámci ní několik provozoven klidně po celé republice.

Provozovna musí být náležitě označená jménem a příjmením, případně jménem obchodní společnosti, identifikačním číslem a odlišovacími údaji. Musí být tedy hned na první pohled zřejmé, o jakou provozovnu se jedná, kdo jí vlastní a kdo v ní provozuje svou podnikatelskou činnost.

Definice místa podnikání

Ač se zdá, že místo podnikání je naprosto to samé co provozovna, není tomu tak. Existují mezi nimi drobné rozdíly.

Místo podnikání u fyzické osoby je adresa, odkud podnikatel řídí své podnikatelské aktivity.Tudíž provozovnu může mít například někde v restauraci, ale místem podnikání, které je zapsáno v živnostenském rejstříku, je kupříkladu místo jeho trvalého bydliště.

Jedná se o adresu, kam si podnikatel nechává posílat poštu, nebo kde uzavírá obchodní smlouvy. Podnikatel si může toto místo podnikání zvolit podle vlastního uvážení. Může být tedy totožné s provozovnou, ale také to může například místo jeho trvalého bydliště.

Definice sídla společnosti

Sídlo společnosti zastává podobnou funkci jako místo podnikání u fyzické osoby, ovšem s tím rozdílem, že sídlo společnosti je místem podnikání pro právnické osoby, tedy pro obchodní společnosti.

Sídlo společnosti je však místo do živnostenského rejstříku zapsáno v obchodním rejstříku. Sídlo společnosti je opět místem, kam si firma nechává posílat poštu, nebo kde uzavírá obchodní smlouvy.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jaký je tedy rozdíl mezi těmito třemi místy? Uvedeme si to jednoduše v bodech:

  1. Provozovna je místem, kde je provozována podnikatelská činnost.

  2. Místo podnikání u fyzické osoby je adresa, odkud podnikatel řídí své podnikatelské aktivity.

  3. Sídlo společnosti je místem podnikání pro právnické osoby.

  4. Místem podnikání je místo, odkud se podnikání řídí, provozovna místo, kde je podnikání vykonáváno.

  5. Místo podnikání a provozovna mohou být totožné, ale nemusí. Záleží pouze na samotném podnikateli.

  6. Místo podnikání fyzické osoby je zapsáno v živnostenském rejstříku.

  7. Sídlo obchodní společnosti je zapsáno v obchodním rejstříku.

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace