založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Místo podnikání OSVČ

Místo podnikání OSVČ

Když se pouštíte do světa podnikání, určitě přemýšlíte nad tím, jak se vám asi bude dařit, jak své podnikání zpropagujete, za jakou cenu budete své služby nebo produkty prodávat a jaká bude vaše cílová skupina. To je samozřejmě všechno velmi důležité a určitě byste to měli mít promyšlené. Ovšem neméně důležitá je také otázka, kde vlastně budete vykonávat svou podnikatelskou činnost? Jinak řečeno, kde budete pracovat? Bude to u vás doma, v coworku, v pronajatých kancelářích, ve virtuálních kancelářích nebo třeba v nějaké dílně?

Definice místa podnikání OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nepracují s termínem sídlo firmy, ale využívají tzv. místo podnikání. Místo podnikání je adresa, kterou musí každá fyzická podnikající osoba uvést do živnostenského rejstříku,” tak zní základní definice pojmu „místo podnikání”. Je to místo, kde pracujete, kde si vyzvedáváte poštu, kde jste k zastižení a kde podepisujete důležité smlouvy. To všechno je místo podnikání.

Kde se nachází místo podnikání OSVČ?

Kde takové místo podnikání může být? Většina podnikatelů využívá ke své podnikatelské činnosti místo svého trvalého bydliště, tedy svůj domov. To je zcela nejjednodušší varianta.

Ovšem existuje celá řada důvodů, proč mít místo podnikání někde mimo domov. Například málo místa, nedostatek klidu na práci, nevyhovující skladovací prostory, malá dílna nebo třeba jen chuť pracovat někde mimo domov. Pamatujte také na to, že adresa místa podnikání je veřejná, a tak ji budou znát všichni vaši klienti, což není vždy žádoucí.

V takovém případě může být místo podnikání prakticky kdekoliv v České republice. Pokud se jedná o vaše vlastnictví, nemusíte nic dokládat. Pokud se ale jedná o pronajaté prostory, budete potřebovat svolení k podnikatelské činnosti od majitele dané nemovitosti.

Místo podnikání vs. provozovna

Mohlo by se zdát, že je místo podnikání to samé jako provozovna. Opak je ale pravdou! Tyto dva pojmy jsou zcela odlišné!

Provozovna označuje místo, kde je provozována podnikatelská činnost. Je to tedy místo, kam každý den docházíte a kde skutečně, reálně pracujete. Většinou je spojena s jednou konkrétní činností, například prodejem zboží.

Kdežto místo podnikání oproti tomu označuje administrativní adresu, která je zapsána v živnostenském rejstříku, kde přebíráte poštu, kde podepisujete důležité smlouvy, kde vedete účetnictví, apod. Navíc místo podnikání je pro každého podnikatele nutností, kdežto provozovna je pouze dobrovolná. Provozovna a místo podnikání tedy není jedno a to samé.

Kam všude budete muset nahlásit místo podnikání?

Místo podnikání je zakotveno v živnostenském zákoně a povinně jej budete muset uvést už při vyřizování živnosti. Ještě než tedy navštívíte živnostenský úřad byste měli vědět, jakou adresu zde budete chtít uvést.

Následně budete místo podnikání uvádět na finančním úřadu, na správě sociálního zabezpečení, ve zdravotní pojišťovně, ve všech fakturách, ve smlouvách a dalších důležitých dokumentech. Toto místo se tedy stane zcela neoddělitelnou součástí vašeho podnikatelského života.

Změna místa podnikání

Co když se ale přestěhujete? Nebo změníte místo trvalého bydliště? Nebo budete chtít se svým podnikání expandovat? Jak zkrátka postupovat při změně místa podnikání?

Je to jednoduché. Do 15 dnů od změny místa podnikání navštívíte živnostenský úřad, kde vyplníte změnový list s uvedením nové adresy. Ve stejné lhůtě nahlásíte změnu také na finančním úřadě. A do 8 dnů tuto změnu nahlásíte na příslušném úřadu správy sociální péče a ve zdravotní pojišťovně.

Co když se stěhuju do jiného města, ale místo trvalého bydliště zůstává stejné?

Na závěr si popíšeme případ, kdy se přestěhujete do jiného města v rámci České republiky, ale místo vašeho trvalého bydliště zůstane stále stejné. Jak byste měli postupovat v takovém případě?

Máte dvě možnosti:

  1. Místo podnikání necháte beze změny s tím, že v místě svého trvalého bydliště, které je zároveň místem vašeho podnikání, si zajistíte přebírání korespondence.

  2. Místo podnikání můžete změnit, ovšem v tomto případě už bude nutné dodat souhlas s provozování podnikatelské činnosti na nové adrese od majitele dané nemovitosti, pokud jí nejste vy sami.

 

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace