založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Podnikatelská činnost: Stánek jako provozovna

 

Provozovat svou podnikatelskou činnost můžete na rozličných místech. Mezi ty tradiční patří například kanceláře, pronajaté komerční prostory, restaurace, kosmetické salóny, coworkingy, prodejny apod. Možnosti jsou bohaté. Avšak věděli jste, že svou podnikatelskou činnost můžete provozovat také v pojízdném stánku?Jaká pravidla platí pro tento typ podnikání? Co všechno je potřeba zajistit? A na co není radno zapomenout?

Stánek jako provozovna podle zákona

Abyste mohli začít podnikat, musíte mít svou provozovnu. Tou je podle občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb., místo, kde budete provozovat svou podnikatelskou činnost.

Provozovnou může být v tomto ohledu celá škála míst, od stánku, pojízdné prodejny či automatu, přes obchod, kadeřnictví, kosmetický salon, nehtové studio nebo masážní salon až po restauraci, kavárnu či vinárnu. Zaměříme se ale čistě na mobilní stánky. Co platí při provozování podnikatelské činnosti v takové provozovně?

Základní informace ke stánku jako provozovně

Každý stánek, ve kterém vykonáváte svou podnikatelskou činnost, je provozovnou. Ať už je velký nebo malý, ať už stojí na místě po celý rok, nebo jej každý večer balíte a přemisťujete z místa na místo. Stále je to provozovna a jako taková musí mít své náležitosti.

  1. Nutnost oznámit obci zahájení/ukončení činnosti ve stánku

V prvé řadě je nutné oznámit dané obci, kde budete mít stánek postaven, zahájení či ukončení vaší podnikatelské činnosti ve stánku. Obce mohou mít svůj tržní řád, podle kterého se pak musíte řídit.

  1. Zajištění potřebných podmínek

Ať už budete ve stánku prodávat potraviny, nápoje či nějaké vlastní výrobky, musíte zajistit jejich bezpečné uložení. Zaprvé je nutné zajistit jejich čerstvost a kvalitu. Nemůžete totiž prodávat několik dnů prošlé zboží nebo zboží neodpovídající kvalitě.

Na tyto parametry dohlíží v Česku několik orgánů. Kvalitu potravin rostlinného původu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na nezpracované potraviny živočišného původu dohlíží Státní veterinární správa ČR. Různé druhy zboží kontroluje také Česká obchodní inspekce.

  1. Hygienické normy

Kromě toho jsou důležité také hygienické normy, které musíte splňovat. Stánek musí být správně zkonstruovaný, aby do něj nezatékalo, ani aby jej neohrozil větší poryv větru. Dále je nutné zajistit jeho dostatečnou čistotu, aby nebylo prodávané zboží kontaminováno. A v neposlední řadě je nutné myslet na pohodlí svých zaměstnanců, pokud nějaké budete mít, kteří musí mít zajištěn přístup například k toaletě.

  1. Povinné označení

Stánek musíte označit svým jménem a příjmením, identifikačním číslem, místem podnikání a trvalým sídlem vaší firmy. Musí být jasně zřejmé, komu stánek patří a kdo za něj má zodpovědnost.

Kontrola mobilní provozovny

Stánky či pojízdné prodejny jsou často kontrolovány. Největší pozornost je během kontroly věnována masným výrobkům a uzeninám, mléčným produktům a potravinám. Kontroloři sledují jejich skladování, značení, hygienu a kvalitu. To vše musí být na vysoké úrovni.

Nehazardujete totiž jen se svým businessem, ale hlavně s lidským zdravím. Dbejte proto na to, abyste měli všechny tyto parametry na vysoké úrovni. Jinak vám hrozí astronomické pokuty a penále.Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace