Založení společností | Prodej ready-made společností | Sídla firem | Trvalé pobyty | Výkup firem | Účetnictví

Sídla pro firmy
775 551 494

Michelská

MOŽNÉ SLUŽBY NA ADRESE:

 • SÍDLO OSVČ
 • SÍDLO FIRMY
 • TRVALÝ POBYT

Co všechno je v ceně služby poskytnutí virtuálního pobytu či virtuálního bydliště v Praze:

 • Důvěryhodná adresu trvalého bydliště nebo sídla firmy/OSVČ
 • Souhlas majitele s úředně ověřeným podpisem vč. kopii výpisu z KN
 • Označení na schránce
 • Poštovní služby (příjem, vydej, informování, skenovaní a připadne přeposílání)
 • Smlouva a faktura
 
OSVČFIRMATR. POBYT
Platba na 12 měsíců 199 Kč 249 Kč 299 Kč
Platba na 24 měsíců 179 Kč 229 Kč 279 Kč
Platba na 36 měsíců 179 Kč 229 Kč 279 Kč
Platba na 48 měsíců 149 Kč 199 Kč 249 Kč
Platba na 60 měsíců 125 Kč 179 Kč 229 Kč
Platba na 72 měsíců 125 Kč 149 Kč 199 Kč

 

 • Strategická poloha: Tato adresa se nachází v Praze, což je hlavní město České republiky. Praha je ekonomickým a obchodním centrem země, což znamená snadný přístup k mnoha podnikatelským příležitostem, klientům a partnerům.

 • Dobrá dostupnost: Praha 4 - Michle je dobře dostupná jak automobilem, tak i veřejnou dopravou. To může usnadnit jak zaměstnancům, tak i klientům a dodavatelům přístup k vašemu sídlu.

 • Obchodní prostředí: Praha 4 je známá svými obchodními a komerčními oblastmi, což může přinést výhodu, pokud vaše firma spolupracuje s jinými firmami v okolí. Blízkost kancelářských budov a obchodních center může také zlepšit vaši viditelnost a přístupnost.

 • Přítomnost služeb a zařízení: V této oblasti Prahy můžete očekávat přítomnost bank, poštovních služeb, restaurací, hotelů a dalších obchodních zařízení, která mohou být pro vaši firmu užitečná. To může zlepšit pohodlí pro zaměstnance i klienty.

 • Image a prestiž: Některé adresy mohou být vnímány jako prestižní nebo více důvěryhodné. Adresa v centru hlavního města může posílit vaši firemní identitu a vytvořit dojem stability a důvěryhodnosti.

Poskytování virtuálního sídla firmy nebo místa podnikání zahrnuje různé služby a výhody, včetně následujících:

Vystavení souhlasu vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem (popř. vč. plné moci): To znamená, že máte oficiální souhlas k použití adresy pro svou firmu. 

Kopie výpisu z katastru nemovitosti: Tento dokument potvrzuje vlastnictví nemovitosti a její adresu.

Smlouvu: Budete mít s poskytovatelem virtuálního sídla uzavřenou smlouvu, která upravuje podmínky a platby za tuto službu.

Fakturu: Faktura vám bude vystavena poskytovatelem za poskytované služby virtuálního sídla.

Označení na schránce/domě/budově/recepce/místě podnikání: Místní označení, které ukazuje vaši firmu na dané adrese.

Informování o došlé poště a skenovaní: Poskytovatel vás bude informovat o příchozí poště na vaši virtuální adresu a může vám nabídnout skenování důležitých dokumentů.

Prestižní adresa: Výhoda virtuálního sídla spočívá v tom, že můžete mít adresu na atraktivním a prestižním místě.

Flexibilita: Virtuální sídlo vám umožňuje využívat prestižní adresu bez nutnosti pronájmu fyzických kancelářských prostor.

Snadná správa: Nemusíte se starat o administrativní záležitosti spojené s fyzickými kancelářemi.

Profesionální podpora: Poskytovatel virtuálního sídla může nabízet profesionální služby, jako je doručování pošty a přeposílání hovorů.

Snadné nastavení: Proces nastavení virtuálního sídla může být rychlý a jednoduchý.

Celkově řečeno, poskytovatel virtuálního sídla vám umožňuje mít oficiální adresu pro vaši firmu na prestižní adrese a zároveň vám poskytuje řadu služeb a výhod, které usnadňují správu vašeho podnikání. 

Poslat poptávku