Založení společností | Prodej ready-made společností | Sídla firem | Trvalé pobyty | Výkup firem | Účetnictví

Sídla pro firmy
775 551 494

Zakládáte si vlastní firmu? Možná to už víte, ale budete k tomu potřebovat také sídlo firmy. To je totiž základním stavebním prvkem každé obchodní společnosti. Jaké povinnosti se pojí s jeho vznikem a změnou? O čem byste měli vědět? A na co nesmíte zapomenout? Na tyto otázky si odpovíme právě zde. Pročtěte se následujícími řádky a vyhněte se nepříjemným sankcím až do výše několika set tisíc korun.

Označení sídla společnosti

Jakmile vznikne vaše obchodní společnost společně se sídlem firmy a jakmile tuto skutečnost uvedete v obchodním rejstříku, budete moct začít podnikat. K tomuto momentu se ale váže jedna důležitá povinnost - řádné označení sídla společnosti.

Sídlo společnosti musíte na viditelném místě označit názvem firmy a identifikačním číslem. Identifikační číslo sídla firmy přiděluje příslušný živnostenský úřad. Zajdete tedy na živnostenský úřad a zde si zažádáte o identifikační číslo sídla společnosti.

Povinnost přebírat písemnosti

V sídle společnosti už máte od první chvíle povinnost přebírat písemnosti. Znamená to tedy, že zde musíte mít nějakého pracovníka, nebo že zde budete vy sami osobně přebírat poštu a důležité dokumenty, které souvisí s vaší firmou.

Zajištění osobního kontaktu

Zároveň je důležité zde zajistit nějaký osobní kontakt s veřejností a s úřady. Zkrátka zde musí být nějaký člověk, který bude vystupovat jménem firmy. K těmto dvěma úkolům, tedy k přebírání písemností a k osobnímu kontaktu, nejčastěji slouží recepční nebo sekretářka. Můžete to ale samozřejmě zajistit i vy sami.

Kam všude budete uvádět sídlo firmy?

Zároveň je důležité pamatovat na to, že sídlo společnosti od teď budete muset uvádět na všech oficiálních dokumentech. Na smlouvách, v daňovém přiznání, na dokladech, na objednávkách, na obchodních dopisech, na pozvánkách k valné hromadě nebo třeba na webových stránkách. Zkrátka všude. Sídlo firmy je velmi důležitým místem, které bude hrát v životě vaší firmy podstatnou roli.

Změna sídla společnosti

Co se ovšem stane, když chcete sídlo firmy změnit? Co když se chcete odstěhovat do jiného města? Pak to opět budete muset nahlásit všem úřadům i obchodnímu rejstříku. Při změně sídla společnosti musíte na všech příslušných úřadech podat návrh na zápis změny. A to konkrétně u rejstříkového soudu, na finančním úřadu, na úřadu sociálního zabezpečení a ve zdravotních pojišťovnách. Dále je nutné tuto změnu promítnout i ve všech oficiálních dokumentech a smlouvách. A v neposlední řadě je opět důležité sídlo firmy na viditelném místě označit názvem firmy a identifikačním číslem.

Sankce a pokuty

Co se stane, pokud své povinnosti nesplníte? Pokud například budete na dokumentech uvádět nepravdivou adresu sídla společnosti? Záleží na závažnosti porušení těchto povinností, můžete ale dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. Se sídlem společnosti se tedy rozhodně nevyplatí hazardovat a je lepší jej mít všude uvedené pravdivě a aktuálně.Jsme tu pro Vás