Založení společností | Prodej ready-made společností | Sídla firem | Trvalé pobyty | Výkup firem | Účetnictví

Sídla pro firmy
775 551 494

Mít akciovou společnost je stále spojováno s něčím velkým, na výši, seriózním. A je pravda, že si ji určitě nemůže založit jen tak někdo. Už počáteční nutná investice v podobě minimálního vkladu ve výši 2 000 000 Kč dokládá, že se rozhodně nejedná o společnost, kterou by si mohl založit jen tak někdo. Chcete se do toho pustit? Co to bude obnášet?

Dva způsoby založení akciové společnosti

Akciovou společnost můžete založit dvěma základními způsoby:

  1. Založení s veřejným úpisem.

  2. Založení s neveřejným úpisem.

Pokud se rozhodnete pro první variantu, budete si muset připravit jako minimální vklad 20 000 000 Kč. Pokud ovšem vsadíte na druhou variantu, budou vám stačit „pouhé” 2 000 000 Kč.

Jaký je v tom rozdíl?

Rozdíl v těchto variantách je v tom, že při založení akciové společnosti s veřejným úpisem můžete nabízet akcie veřejně na burze k obchodování. Kdežto u založení s neveřejným úpisem tuto možnost využít nemůžete.

Návštěva notáře vás nemine

Stejně jako u založení jiných typů společností vás ani v tomto případě návštěva notáře nemine. Je potřeba u něj sepsatzakladatelskou listinu, pokud zakládáte společnost sami, nebo zakladatelskou smlouvu, pokud je vás při založení více. Tento dokument je základním stavebním kamenem každé společnosti.

Dále je nutné schválit stanovy společnosti, rozhodnutí o založení společnosti a rozhodnutí o volbě orgánů společnosti. Každá akciová společnosti totiž musí mít své specifické orgány, a to valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. To jsou základní orgány každé akciové společnosti.

Na co byste neměli před založením a.s. zapomenout

Pokud je akciová společnost založena za účelem podnikání, bude potřeba aby zakladatelé, případně členové představenstva požádali o vydání živnostenského oprávnění na a.s. Pokud je a.s. založena za jiným účelem, pak bude nutné, aby členové představenstva prokázali příslušnému rejstříkovému soudu vznik oprávnění k dané činnosti.

Zápis do obchodního rejstříku

Stejně jako třeba u společnosti s ručením omezeným, musí být i akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku (OR). Jen tak začne oficiálně existovat. K tomu je potřeba podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, který podává představenstvo a podepisují jej všichni členové akciové společnosti.

V rámci návrhu nezapomeňte doložit také:

  • Zakladatelskou smlouvu.

  • Doklady o splacení vkladu (výpisem z banky, prohlášením ustanoveného správce vkladu). Před podáním návrhu na zápis do OR je totiž nutné, aby bylo splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, tedy alespoň 600 000 Kč, respektive 6 000 000 Kč. Zbývající vklad je potom důležité doplatit do jednoho roku od vzniku a.s.

  • Doklad o předmětu podnikání, v případě, že bude a.s. založena za účelem podnikání.

  • Oprávnění k podnikatelské činnosti.

  • Souhlas vlastníka prostor, kde bude firma sídlit.

  • Výpis z katastru nemovitostí.

  • Členové představenstva a dozorčí rady budou dokládat také výpis z Rejstříku trestů a čestné prohlášení o bezúhonnosti.Jsme tu pro Vás